DeadPoet is opgericht uit de liefde voor het woord en de drang naar onafhankelijke creatie. We maken performances en installaties met poëzie, theaterteksten, dans, muziek, film, ... 
We haten elitaire kunst en volgen onze artistieke drive voor 100%

DeadPoet was founded from a love for words and the urge for independent creation. We make performances and installations with poetry, theater texts, dance, music, film, ...
We hate elitist art and follow our artistic drive for 100%
"I wanted to live deep and suck out all the marrow of life"
Henry David Thoreau

  • © DeadPoet vzw