DeadPoet is opgericht uit de liefde voor het woord en de drang naar onafhankelijke creatie. We maken performances en installaties met poëzie, theaterteksten, dans, muziek, film, ... 
We haten elitaire kunst en volgen onze artistieke drive voor 100%

DeadPoet was founded from a love for words and the urge for independent creation. We make performances and installations with poetry, theater texts, dance, music, film, ...
We hate elitist art and follow our artistic drive for 100%
"I wanted to live deep and suck out all the marrow of life"
Henry David Thoreau

ONZE NIEUWE STEK IN BRUSSEL

Villa Montald is onze nieuwe uitvalsbasis in Brussel vanaf november 2018. De villa zal worden gebruikt voor repetities en performance met artiesten uit de Brusselse regio. We zijn heel blij dat we met de huidige residenten van de villa een partnerschap kunnen vormen. 
Villa Montald werd gebouwd in 1909 en werd bewoond door de schilder die er zijn naam aan gaf. Hij woonde er om te schilderen en schilderlessen te geven. René Magritte was één van zijn studenten.
OUR NEW BASE IN BRUSSELS

Villa Montald is our new base in Brussels from November 2018 onwards. The villa will be used for rehearsals and perfomances featuring artists from the Brussels area. We are very happy to have teamed up with the current residents of the villa.
Villa Montald was built in 1909 and was inhabited by the painter who gave his name to it. He lived there to paint and to give painting lessons. René Magritte was one of his students.
We team up with the current residents of Villa Montald to provide an artistic and cultural contribution to this historic place. The villa gets its name from the painter who built it in 1909. He used it as his studio to paint and to give lessons in painting to no-one other than Réné Magritte.
  • © DeadPoet vzw