The Three Cleopatras
19 en 20 september 2015

De voorstelling 'The Three Cleopatras' vertelt het verhaal van Cleopatra op een welbepaalde manier: Cleopatra heeft drie gezichten / drie persoonlijkheden / drie timbres, tinten of accenten, al naar gelang van hoe je het bekijkt, gespreid over drie actrices. De voorstelling evolueert van de ene Cleopatra naar de andere, van de ene actrice naar de andere, in een soort van drieluik. In het eerste luik vertellen Cleopatra 1, 2 en 3 achtereenvolgens over het eerste deel van hun leven, in het tweede en het derde luik doen ze hetzelfde over het middelste en laatste deel van hun leven. Heel het stuk speelt zich af op drie locaties binnen Theater Box en het publiek schuift daarin mee, maar is niet gedwongen dat te doen. Wie afhaakt bij de acterende Cleopatra, kan gerust een kijkje nemen bij de andere Cleopatra's om te zien wat zij aan het doen zijn terwijl ze niet aan het acteren zijn.

This performance tells the tale of Cleopatra in a distinctive way: Cleopatra has three faces / three personalities / three timbres, shades or accents, depending on how you look at it, divided among three actresses. The performance evolves from one Cleopatra to the other, from one actress to the other in a kind of triptych. In a first part Cleopatra 1,2 and 3 consequently describe the first part of their lives, in the second and third part they do the same about the middle and final part of their lives. The whole play is situated in three locations in Theater Box and the public follows along but is not forced to do so. Those who don't want to continue watching the acting Cleopatra can take a look at what the other Cleopatras are doing when they are not acting.  

19 september: 18.00h
20 september: 15.00h  

Theaterbox Pijnderstraat 16, 9000 Gent
  • © DeadPoet vzw