Liefde is kouder dan de dood
3, 4 en 5 juni 2016

Liefde is kouder dan de dood, een theaterversie van de gelijknamige film noir van de Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder, schetst een koude wereld waar liefde en vriendschap vervangen zijn door haat, geweld en verraad en die onvermijdelijk slachtoffers maakt.

Love is colder than death, a theatrical version of the film noir by the same name of the German director Rainer Werner Fassbnder, depicts a cold world in which love and friendship are replaced by hatred, violence and betrayal and which inevitably creates victims.

3, 4 & 5 juni om 20.00u
J
OC Achterban
Land van Waaslaan 162
Gent / Sint-Amandsberg
  • © DeadPoet vzw