We zijn/are

DeadPoet is opgericht omdat we zot zijn van poëzie, woorden en teksten, theater en drama, beweging
en eigenlijk … alles dat kunst heet.
Voor ons is kunst niet elitair want we willen kunst delen met iedereen en overal.

DeadPoet was founded because we are crazy about petry, words, texts, theater, drama, movement
and actually ... about anything called art.
Art is not elitist for us because we want to share it with everybody and everywhere.
"Yes: I am a dreamer. For a dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he can see the dawn before the rest of the world."
Oscar Wilde
Sabine Martens

dichter, producer, maker van installaties en performances/DPTrainer
poet, producer, maker of installations and performances/DPTrainer
Axel Dhondt

maakt, regisseert en schrijft theater en kortfilms
makes, directs and writes theatre and short movies


Marie-Jeanne Bonamie

organiseert, beheert en ondersteunt
organizes, manages and supports


Judith Dhondt

maakt en schrijft theater en performances
makes and writes theatre and performances


ONZE THUISBASIS IN GENT

De zetel van onze vzw ligt in het hart van de Gentse studentenbuurt in de Karel Van Hulthemstraat. De straat is genoemd naar de Gentenaar die de basis legde voor de collectie van het Museum voor Schone Kunsten en de Plantentuin van de UGent. Hij gaf zijn naam ook aan het Hulthemse Handschrift, een verzameling van Middelnederlandse manuscripten, dat hij kocht vanuit zijn passie om zoveel mogelijk kennis te vergaren en te delen. De collectie van Van Hulthem vormde de grondslag voor het patrimonium van de Koninklijke Bibliotheel Albertina in Brussel en voor de Universiteitsbibliotheek in Gent (Boekentoeren).
Onze zetel op nummer 20 maakt deel uit van een woning die door een alleenstaande naaister werd gebouwd in 1903. Haar verhaal en dat van Karel Van hulthem inspireerde ons voor de voorstelling Vrouw met Boek in 2018.
OUR BASE iN GHENT

The business seat of our npo is situated at the heart of the Ghent student area in the Karel Van Hulthemstraat. The street is named after the historic figure who safeguarded the collection of the Museum of the Fine Arts and the Botanical Garden of the University of Ghent. His name was also given to the Van Hulthem manuscript, a collection of Middle Dutch texts that he bought following his passion for gathering knwoledge and sharing it. His collection of books, manuscripts and texts forms the basis for the patrimony of the Royal Library Albertina in Brussels and the University Library in Ghent (Booktower).
Our base at number 20 is part of a mansion built by a single seamstress in 1903. Her story and the one of Karel Van Hulthem has inspired us and led to the performance Vrouw met Boek in 2018.

ONZE NIEUWE STEK IN BRUSSEL

Villa Montald is onze nieuwe uitvalsbasis in Brussel vanaf november 2018. De villa zal worden gebruikt voor repetities en performance met artiesten uit de Brusselse regio. We zijn heel blij dat we met de huidige residenten van de villa een partnerschap kunnen vormen. 
Villa Montald werd gebouwd in 1909 en werd bewoond door de schilder die er zijn naam aan gaf. Hij woonde er om te schilderen en schilderlessen te geven. René Magritte was één van zijn studenten.
OUR NEW BASE IN BRUSSELS

Villa Montald is our new base in Brussels from November 2018 onwards. The villa will be used for rehearsals and perfomances featuring artists from the Brussels area. We are very happy to have teamed up with the current residents of the villa.
Villa Montald was built in 1909 and was inhabited by the painter who gave his name to it. He lived there to paint and to give painting lessons. René Magritte was one of his students.
  • © DeadPoet vzw