Over ons

De drang naar onafhankelijke creatie

Deadpoet ontstond vanuit de drang naar onafhankelijke creatie met schrijven en woorden als uitgangspunt. De aanleiding om de vzw op te richten, was het succesvolle poëzietraject Icons of Passion dat in 2012 doorheen de rosse buurt van Gent liep.

De ervaring om gedichten aan te bieden op plaatsen waar ze normaal niet aangeboden worden, leerde dat elke mens open staat voor poëzie ook al zijn niet alle mensen ernaar op zoek of zijn ze zelfs overtuigd dat gedichten niet voor hen zijn. Een bijkomend voordeel bleek ook het contact tussen maker en publiek.

De voortzetting van Icons of Passion in de dansvoorstelling Dance of the Dead Poet viel samen met de oprichting van de vzw.

Team

Sabine Martens


dichter, producer, maker van installaties en performances

Axel
Dhondt

maker, regisseur, acteur, schrijver van theater en kortfilms

Marie-Jeanne Bonamie

adviseur en ondersteuner

Visie en missie

DeadPoet deelt de passie voor het woord in al zijn vormen met een zo breed mogelijk publiek.
1. Onafhankelijke, eigen en innovatieve creatie
De onafhankelijke creatie staat centraal. Bestaand werk van andere kunstenaars kan als uitgangspunt en inspiratie dienen maar het eigen werk heeft de bovenhand. Elk project verkent innovatieve paden.
2. Woordkunst in alle mogelijke vormen en media
Poëzie, drama en ander tekstmateriaal vormen de basis maar komen tot uiting in diverse vormen. Hier komt taal tot synergie met drama, performance, dans, muziek, film, tentoonstelling, … De kruisbestuiving tussen diverse kunstvormen is ingegeven door het moment, door het werk, door de vibe van de maker.
3. Diversiteit aan artiesten
Vanuit dat eigen werk vult DeadPoet creaties in met wisselende performers en artiesten. De creatie stuurt de keuze naar de performer die het beste uiting kan geven aan het werk. Door de wisselwerking met andere artiesten ontstaat een nieuwe laag in het werk waarbij de artiest en de makers van DeadPoet in dialoog gaan en elkaar vernieuwen.
4. Diversiteit aan locaties
Voor elk werk/project wordt steeds een locatie gekozen in functie van dat werk. Ook deze locatie bepaalt de uitkomst en het uiteindelijke resultaat van het artistiek proces. Wanneer een project op een andere plaats dan de oorspronkelijke uitgevoerd wordt, ontstaat een omgekeerde wisselwerking en zal de nieuwe locatie het oorspronkelijke project een nieuwe vorm geven en soms zelfs compleet transformeren.
5. Diversiteit en kleinschalig publiek
DeadPoet wil publiek bereiken op alle mogelijke plaatsen, inclusief de publieke ruimte. Diversiteit betekent voor ons alle mensen, los van klasse, rang of stand; los van gender, etniciteit, leeftijd, interesse. Wij willen enkel raken al was het maar met 1 woord. DeadPoet zet zich in om ook die mensen te bereiken die weinig of geen middelen hebben om kunst te beleven. Onze projecten zijn verre van commercieel; noch de grote massa noch het grote gewin staan centraal. De intimiteit in de beleving van het werk is een belangrijk kenmerk van vele projecten.
6. Platform
DeadPoet staat open voor samenwerking en biedt kansen aan beginnende artiesten om hun idee te ondersteunen. Elke vraag staat vrij en kan aan ons voorgelegd worden via contact.
Onze locatie in Gent

Van Hulthem

De zetel van onze vzw ligt in het hart van de Gentse studentenbuurt in de Karel Van Hulthemstraat. De straat is genoemd naar de Gentenaar die de basis legde voor de collectie van het Museum voor Schone Kunsten en de Plantentuin van de Universiteit Gent. Hij gaf zijn naam ook aan het Hulthemse Handschrift, een verzameling van Middelnederlandse manuscripten, dat hij kocht vanuit zijn passie om zoveel mogelijk kennis te vergaren en te delen. De collectie van Van Hulthem vormde de grondslag voor het patrimonium van de Koninklijke Bibliotheel Albertina in Brussel en voor de Universiteitsbibliotheek in Gent (Boekentoeren).

Onze zetel op nummer 20 maakt deel uit van een woning die door een alleenstaande naaister werd gebouwd in 1903. Haar verhaal en dat van Karel Van Hulthem inspireerden ons voor de voorstelling Vrouw met Boek in 2018.
Onze locatie in Brussel

Villa Montald

Villa Montald is onze uitvalsbasis in Brussel vanaf november 2018. De villa wordt gebruikt voor repetities en performance met artiesten uit de Brusselse regio. We zijn heel blij dat we met de huidige residenten van de villa een partnerschap kunnen vormen.

Villa Montald werd gebouwd in 1909 en werd bewoond door de schilder die er zijn naam aan gaf. Hij woonde er om te schilderen en schilderlessen te geven. René Magritte was één van zijn studenten.